802 TRUNK
Řešení firemní VoIP telefonie


Otázky zákazníků se často opakují a proto zde uvádíme odpovědi na ty nějčastější z nich.

Svou odpověď tak můžete získat již během několika minut.

Pokud preferujete přímý kontakt, nebo zde nenaleznete odpověd - neváhejte nás kontaktovat přímo.Nejčastější dotazy

Při problémech si projděte nejčastěji pokládané dotazy - můžete takto jednoduše a za pár minut získat odpověd na svoji otázku.

Chci použít ústřednu, která není podporované zařízení. Mohu ji používat?

Ano, ale pro servis a podporu nepodporovaných zařízení je potřeba kontaktovat výrobce telefonní ústředny.

Již používám několik VOX čísel a chtěl bych přejít na 802 TRUNK, budou mi čísla zachována?

Ano, požadovaná VOX čísla Vám přidáme do služby 802 TRUNK. Před převodem je však potřeba mít na paměti, že přijdete o dobité hovorné na VOX čísle.

Jsem při zřízení smlouvy zavázán na konkrétní dobu užívání služby?

Naši klienti nejsou vázáni podepsanou smlouvou na konkrétní dobu využívání služby ani není uplatňována výpovědní lhůta - toto neplatí pokud má klient pod jedním ID také jiné služby. Ukončení služby je možné po vyčerpání financí vázaných ke službě 802 TRUNK. Smlouva pouze specifikuje službu a další technické parametry potřebné pro provoz.

Jaký je rozdíl mezi službou 802.VOX a 802 TRUNK?

Služba 802.VOX je určena pro domácnosti a firmy, které používají pouze jedno telefonní číslo s jedním hlasovým kanálem. Služba 802 TRUNK je určena pro připojení zákaznické VoIP ústředny k naší operátorské ústředně a nabízí pět až třicet hlasových kanálů.

Mohu přejít na VoIP a zachovat své stávající telefonní číslo?

Ano, provádíme přenos telefonních čísel a číselných bloků jiných operátorů do naší síte 802.cz, takže vám stávající telefonní číslo zůstane.

Jak dlouho přenos telefonních čísel trvá?

Přenos čísel trvá zpravidla čtyři až šest týdnů.

Lze přesměrovat jednotlivá telefonní čísla ze služby 802 TRUNK tak, jak jsem to měl u služby VOX číslo?

Ne, toto bohužel není možné. O přesměrování u služby 802 TRUNK se stará zákaznická pobočková telefonní ústředna. Na ní je nutné požadované přesměrování nastavit.

Jaký je rozdíl mezi službou 802 TRUNK 5 a 802 TRUNK 20?

Rozdíl je v počtu současných externích hovorů z ústředny klienta. Maximální počet externích hovorů je charakterizován číslem v názvu nabízené služby.

Nyní mám službu 802 TRUNK 5, mohu v případě potřeby přejít na službu 802 TRUNK 10?

Ano, pro zvýšení či snížení počtu hovorových kanálů napište na info@riomedia.cz a požadovanou službu vám nastavíme.

Je možné si u vás službu 802 TRUNK vyzkoušet?

Ano, je to možné. Pokud si chcete otestovat naše služby, přiřadíme vám trunk ze zkušebního rozsahu telefonních čísel. Na tato telefonní čísla lze bez omezení přijímat příchozí hovory. Odchozí hovory jsou však omezeny pouze na VOX čísla z naší sítě a čísla s prefixem 800. Odchozí hovory na placené destinace je možné provádět až po přechodu do plného provozu služby 802 TRUNK.

Z jakého důvodu musím platit zálohu na volání?

Volací záloha tvoří jistinu na klientském účtu, která kryje náklady za volání.

Jak je to s faxem přes VoIP?

Příjem a odesílání faxové zprávy je závislé na kvalitě internetové konektivity a na typu faxového přístroje. Z tohotu důvodu nemůžeme provoz faxu na VoIP garantovat. Nově nabízíme našim zákazníkům u služby 802.VOX číslo přijímat faxové zprávy do faxové schránky s následným zasláním na e-mailovou adresu.

Jakou rychlost potřebuji pro bezproblémovou funkčnost služby 802 TRUNK?

Pro bezproblémový přenos jednoho hlasového kanálu potřebujete internetové připojení minimálně 128 kbps v obou směrech, pro přenos pěti hlasových kanálu pětinásobek této hodnoty, tedy 640kbps. Rychlost ani odezvy by neměly mít kolísavou tendenci na hlas server. Odezvy by se měly pohybovat do 100 ms.

Mohu telefonní systém propojit s mým firemním informačním systémem?

Ano, u plné verze telefonní ústředny E.com PBX je to možné. Pro informace nás kontaktujte.

Mám hotel a potřebuji mít při odubytování hotelových hostů informaci o provolaném hovorném. Je to možné.

Ano, pro bližší informace kontaktujte našeho VoIP specialistu.

Lze se připojit ke své VoIP telefonní ústředně i z jiného místa než z mé kanceláře ve firmě?

Ano, tato možnost musí být na VoIP telefonní ústředně povolena a zabezpečena proti zneužití. Pro pobyt mimo telefonní obvod je určeno nomadické telefonní číslo.

Používáme bezdrátové analogové telefonní přístroje, lze je použít i na VoIP?

Ano, bezdrátové DECT/GAP mobilní telefony je možné používat. Je potřeba je připojit pomocí vhodného převodníku (Linksys PAP2T, SPA2102) k VoIP telefonní ústředně.

Pokud jste nenalezli odpovědi na své otázky, pak nás neváhejte kontaktovat.